02.04.2016 – Pożary wewnętrzne

2 kwietnia br. (sobota) o godzinie 10:00 rozpoczęły się kilku godzinne warsztaty kształcące ratowników podziału bojowego OSP Piastów. Tematem przewodnim były pożary wewnętrzne. Ćwiczenia składały się z dwóch części teoretyczno-praktycznej na placu OSP oraz praktycznej na terenie Tajnego Obiektu Szkoleniowego OSP Piastów.

Część teoretyczno-praktyczna:

Podczas pierwszej części ćwiczeń spalono kolejną makietę ‘domku dla lalek”, podczas którego zaprezentowano oraz omówiono zachodzenie zjawisk pożarowych – rozgorzenia (flash over), zapłonu gazów, backdraft (wsteczny ciąg płomieni). Następnie omówiono działanie wody oraz wytwarzanie się pary wodnej podczas gaszenia pożarów. Kolejną poruszoną kwestią była wentylacja nadciśnieniowa (taktyczna) oraz metody natarcia bezpośredniego oraz pośredniego. Następnie zajęliśmy się technikami operowania prądami gaśniczymi. Przećwiczono różne rodzaje prądów – krótki puls, długi puls, malowanie, główkowanie, omiatanie. Wszystkie te czynności wykonywano w rotach. 

Po czym zakończyła się ta część ćwiczeń.

Część praktyczna:

Organizatorzy ćwiczeń na terenie Tajnego Obiektu Szkoleniowego przygotowali część praktyczną, w której ratownicy mogli się sprawdzić w boju. W jednym z pomieszczeń rozpalono pożar, który był kontrolowany przez zasoby paliwa. Pożar ten wytworzył zadymienie w korytarzach budynku oraz zjawiska pożarowe (m.in. flash over). Następnie na miejsce dojechał zastęp GBA, którego zadaniem było rozwinięcie linii gaśniczych, wprowadzeniem ratowników do środka obiektu w SODO, dojścia do pomieszczenia objętego pożarem (z chłodzeniem nagromadzonych gazów pożarowych w strefie zadymienia) oraz podanie alternatywnego prądu gaśniczego (m.in. za pomocą pakietu) na płonące elementy znajdujące się w pomieszczeniu i zastosowaniu wentylacji nadciśnieniowej.

Podczas tej części ćwiczeń skupiono się na współpracy między ratownikami oraz KDR’em, łącznością na linii stoper-daria oraz wentylacji nadciśnieniowej.  Ćwiczenie te wykonano jeszcze dwukrotnie, z uwagi na zamianę stanowisk przez ratowników.

Każde ćwiczenia ukazują błędy, lecz po to nasi ratownicy ćwiczą by te błędy zniwelować do minimum.
Pamiętajcie –nie myli się ten, który nic nie robi! 😉

Po zakończonej części praktycznej zastęp GBA oraz SLRR udały się do koszar, gdzie miało się odbyć omówienie ćwiczeń – jednakże, z uwagi na dyspozycję SKKP Pruszków która padła w trakcie dojazdu do jednostki, nasi ratownicy przesiedli się tylko do zastępu GBM, którym udali się do zderzenia pojazdów na skrzyżowaniu al. Krakowskiej i ul. Kujawskiej. Lecz o tym zdarzeniu poinformujemy Was w osobnym artykule.

Serdeczne podziękowania dla właściciela obiektu za udostępnienie go, na nasze potrzeby!

Fot. Michnowska Małgorzata i Zgutka Maciej

 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.