Mobilny punkt dystrybucji maseczek w Piastowie

Mobilny punkt dystrybucji maseczek na terenie Piastowa

 
We współpracy z Urzędem Miejskim w Piastowie rozpoczynamy dystrybucję maseczek, z zasobów Wojewody Mazowieckiego dla mieszkańców Piastowa. Mobilny punkt dystrybucji maseczek będzie funkcjonował, na bazie naszego pojazdu w ramach poniższego harmonogramu:
 
SOBOTA (10.04.2021) – w godzinach 8:00-12:00
Miejsce – przed strażnicą OSP przy ulicy Warszawskiej 24
 
PONIEDZIAŁEK (12.04.2021) – w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00
Miejsce – przy Urzędzie Miejskim w Piastowie
 
ŚRODA (14.04.2021) – w godzinach 8:00-12:00
Miejsce – przed strażnicą OSP przy ulicy Warszawskiej 24
 
Wypatrujcie naszego czerwonego busa! 
Przypominamy, że na JEDNEGO mieszkańca przypada pakiet CZTERECH MASECZEK  – z wyłączeniem mieszkańców budynków komunalnych, wspólnot mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych (dystrybucja wewnętrzna) . Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas odbioru. 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz