10.03.2018 – Zawiadomienie o walnym zebraniu sprawozdawczym 2018

10.03.2018 – Zawiadomienie o walnym
zebraniu sprawozdawczym 2018

Zarząd OSP zawiadamia, że walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 10 marca 2018 roku, w pierwszym terminie o godzinie 16:30, w drugim o godzinie 17:00, w strażnicy OSP przy ulicy Warszawskiej 24.
 
Z uwagi, na zmianę ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawodawca nakłada na Nas obowiązek zmiany Statutu OSP, którego projekt zostanie przedstawiony na walnym zebraniu.
Poniżej proponowany porządek tegorocznego zebrania.

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.